Over goed bezig

Goed Bezig: één aanspreekpunt voor al uw energiebesparende maatregelen

De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe hebben grote ambities waar het gaat om het energiezuiniger maken van woningen. De doelstelling is in de periode 2011-2015 100.000 woningen in het Noorden energiezuiniger te maken. Om dit te realiseren hebben de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel het initiatief genomen tot de oprichting van Goed Bezig, een consortium van regionale bedrijven die alle Meer Met Minder gecertificeerd zijn.

De Goed Bezig bedrijven zijn:

Duidelijk en makkelijk

Via één aanspreekpunt verzorgen deze bedrijven voor u het hele traject, van advies, subsidiëring tot en met de uitvoering van alle door u verlangde werkzaamheden. Dat scheelt u een boel regelwerk en geeft duidelijkheid in de kosten van uw investering.

Onze adviseur

Wilt u weten wat Goed Bezig voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Frans Veenboer, EPA-adviseur en onafhankelijk lid van Goed Bezig, telefoon 0512 362 225.

dongeradeel                             goed-bezig                          danturmadeel                        Thus-wonen